Współpraca

Nasza wiedza poparta jest wielowiekową tradycją oraz ścisłą współpracą z farmaceutami pracującymi na co dzień w Aptekach Bonifraterskich, ekspertami w zakresie fitoterapii z Poradni Ziołoleczniczych oraz wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym naszych szpitali w całej Polsce.

Apteki i sklepy

Pełna oferta produktowa dostępna w naszych aptekach bonifraterskich oraz sklepach zielarskich:

Szpitale

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami medycznymi, którzy na co dzień pracują w szpitalu dbając o dobro i zdrowie pacjentów. Duże  oświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu rzadszych chorób świadczy o profesjonalnym i efektywnym zespole. Szpitale braci Bonifratrów wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i najlepsze w kraju możliwości diagnostyczne zapewniają odpowiednią opiekę oraz komfort pacjentów.

Poradnie ziołolecznictwa

Wiedzę o właściwościach zdrowotnych roślin rozwijano w zakonach już od wczesnego średniowiecza. Przy klasztorach powstawały szpitale i dlatego przodowały w ziołolecznictwie, wykształcił się tam też zwyczaj uprawiania ziół w ogrodach zwanych wirydarzami. Pierwsza apteka w Polsce istniała w klasztorze na św. Krzyżu już w początkach XII wieku.

Hospicja i domy pomocy społecznej

Zakon Braci Bonifratrów zgodnie ze swoim charyzmatem – szpitalnictwem, udziela posługi chorym oraz ubogim organizując dla nich niezbędną pomoc i opiekę.

1