Szybki kontakt

  Misja firmy

  Misją Spółki Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. jest poprawa jakości życia ludzi poprzez dostarczenie im naturalnych i ziołowych Produktów Bonifraterskich.
  Właścicielem Spółki jest Zakon Bonifratrów, którego działalność jest skoncentrowana na niesieniu pomocy ludziom chorym i cierpiącym.

  Wartości, z którymi się utożsamiamy to wartości wyznaczone przez Założyciela Zakonu, a są to:

  Jakość

  podstawa posługi i sposobu zarządzania definiowana jako doskonałość i profesjonalizm

  Szacunek

  szacunek dla innych, człowieczeństwo, wzajemna odpowiedzialność wzajemna wobec braci i współpracowników, wizja holistyczna, przestrzeganie norm prawa cywilnego i obywatelskiego

  Odpowiedzialność

  wierność wartościom św. Jana Bożego i Zakonu, oraz etyka (bioetyka, etyka społeczna, etyka zarządzania)

  Duchowość

  duszpasterstwo służby zdrowia, ewangelizacja, opieka duchowa dla wyznawców innych religii, ekumenizm, współpraca z parafiami, diecezjami

  Misję Zakonu realizujemy poprzez dystrybucję Produktów Zakonu Bonifratrów. Dzięki temu niesiemy pomoc ludziom chorym i potrzebującym a dotarcie do coraz większej liczby Pacjentów pozwoli na dostarczanie środków finansowych deficytowym dziełom Zakonu.