Szybki kontakt

  Wsparcie działalności charytatywnej

  Kupując Produkty Bonifraterskie® wspierasz działalność charytatywno-opiekuńczą Zakonu Bonifratrów, którego misją jest służba ubogim i potrzebującym oraz prowadzenie szpitali i innych instytucji pomocy. 

  Działalność charytatywna

  Zakon Braci Bonifratrów zgodnie ze swoim charyzmatem – szpitalnictwem, udziela posługi chorym oraz ubogim organizując dla nich niezbędną pomoc i opiekę. W bonifraterskich dziełach w całej Polsce wsparcie trafia do najbardziej potrzebujących.

  We Wrocławiu prowadzone działa hospicjum stacjonarne i domowe, w Warszawie i Łodzi  jadłodajnie dla najuboższych, w Wielkopolsce, w powiecie gostyńskim ośrodek pomocy interwencyjnej dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy domowej. W wielu ośrodkach w Polsce zostały utworzone domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej skierowane do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną aby przywrócić osobom chorym zdolność uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

  Bracia Bonifratrzy niosą pomoc potrzebującym również poza granicami Polski – na Ukrainie, w Drohobyczu funkcjonuje stacja pomocy socjalnej, a w Nazarecie szpital.

  W każdym dziele Bracia Bonifratrzy przy pomocy personelu medycznego i wolontariuszy starają się wspierać najbardziej potrzebujących otaczając ich także opieką duchową i psychologiczną.