Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym także w Polsce i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez osobę w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego lub skorzystaniem z innej formy składania zamówień (np. przez papierowy formularz zamówienia), jest Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowskiej 50/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000534746, NIP 6762483046, tel 12 357 65 98 e-mail pharmaceutical@bonifratrzy.pl dalej „Spółka”

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

3. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Spółka przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Spółki co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania:

 • Spółka korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jej polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 • Spółka korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

4. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Strony lub w inny sposób, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,
 • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
 • w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych,
 • w celu wysyłania Newslettera (jeżeli zostanie wyrażona zgoda). Podstawą przetwarzania jest wówczas dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

5. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Przysługują Panu/i następujące prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia Danych Osobowych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

8. Dane będą przechowywane do czasu wycofania się Pana/ią z Newslettera lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4 powyżej.

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

10. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Pana/i dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu.