Krople Venol

Krople Venol jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania jako środek łagodzący objawy zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych
Ma postać kropli, zawierających w swoim składzie nalewkę złożoną: z kwiatu kasztanowca, liścia miłorzębu japońskiego, kwiatu rumianku oraz kwiatu nagietka.

Wskazania
Krople Venol łagodzi uczucie dyskomfortu i ciężkości nóg, będące wynikiem niewielkich zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych

Przeciwwskazania
Nie stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono: uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników leku, w szczególności na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae), uszkodzenie wątroby, chorobę alkoholową, padaczkę, uszkodzenie mózgu lub chorobę umysłową, ponieważ Krople Venol zawierają 63 – 71% (V/V) etanolu.

Skład jakościowy i ilościowy


Krople Venol

Substancją czynną leku jest nalewka (1 : 3-4) złożona, otrzymana z mieszaniny czterech substancji roślinnych: kwiatu kasztanowca (Aesculus Hippocastanum L., flos) / liścia miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba L., folium) / kwiatu rumianku (Matricaria Chamomilla L., flos) / kwiatu nagietka (Calendula officinalis L., flos) (1/1/1/1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).
Lek zawiera 63 – 71% (V/V) etanolu.

Dawkowanie i sposób podania
Zalecana dawka jednorazowa to 30 do 40 kropli. Przyjmować 3 razy na dobę po posiłku. Odmierzoną porcję leku rozcieńczyć połową szklanki wody i wypić.

Jeśli podczas stosowania leku objawy utrzymują się dłużej niż21 dni albo wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy zasięgnąć porady lekarza

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży.

Działanie niepożądane
Dotychczas nie stwierdzono niepożądanego działania leku, jednak ze względu na obecność w leku wyciągu z liścia miłorzębu japońskiego, mogą pojawić się: zaburzenia żołądka i jelit, bóle i zawroty głowy, reakcje alergiczne. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Krople Venol niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych.

Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez: Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny; ul Bonifraterska 12; 00-213 Warszawa, jako administratora danych osobowych oraz Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz).

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe.

Informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.


Podmiot odpowiedzialny
Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
Informacji udziela: Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. , ul. Krakowska 50 lok.4, 31-066 Kraków

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25371, wydane przez URPLWMiPB

Charakterystyka Produktu Leczniczego – klik

Informacja dla Pacjenta
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ulotka – klik